เนื้อเพลงและคำแปล : 사랑비 ซา รัง บี (Love Rain ) Artist : 김태우 คิม เท อู (Kim Tae Woo)

Lyric : 사랑비 ซา รัง บี (Love Rain )
Artist : 김태우 คิม เท อู (Kim Tae Woo)

사랑했었던 어떤 이가 떠나간 적 있겠죠
ซา รัง เฮ็ซ ซอ ทอน ออ ต็อน นี กา ตอ นา คัน ช็อก อิซ เก็ซ จโย
เมื่อผมสูญเสียความรักที่เคยมี

모든 게 내 탓이란 생각이 든 적 있겠죠
โม ดึน เค เน ทัซ ชี รัน แซ็ง กัก คี ดึน ช็อก อิซ เก็ซ จโย
ผมได้แต่คิดว่า เป็นเพียงความผิดของผมเท่านั้น

나 그래서 잡지 못했죠
นา คือ เร ซอ ชับ จี มซ เช็ซ จโย
ที่ไม่สามารถยื้อคุณไว้ได้

이런 아픔쯤은 모두 잊을 수 있을 거라
อี รอน อา พึม จึม มึน โม ดู อิช ชึล ซู อิซ ซึล คอ รา
ความเจ็บปวดเช่นนี้ บางทีผมคงจะพอลืมได้ 

다른 사랑이 찾아 올 거라 생각했었죠
ทา รึน ซา รัง อี ชัช ชา อล คอ รา แซ็ง กัก เฮ็ซ ซ็อซ จโย
ผมเคยคิดไว้ หากเพียงมีความรักครั้งใหม่เข้ามา

^
^
หมายถึงว่า
ผมเคยคิดไว้ว่าบางทีผมอาจจะลืมความเจ็บปวดเช่นนี้ได้ หากมีความรักครั้งใหม่เข้ามา

왜 그런데 잊질 못하죠
เว คือ รอน เด อิช ชิลมซ ซา จโย
แล้วทำไมผมถึงยังลืมเธอไม่ลงนะ

그저 하늘 바라보며 외치죠 다시 한번
คือ จอ ฮา นึล พา รา โบ มยอ วี จี จโย ทา ชิ ฮัน บอน 
ผมจึงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า แล้วตะโกนสุดเสียงอีกครั้ง

나를 사랑해줘 내 맘속 작은 바램이
นา รึล ซา รัง เฮ จวอ เน มัม ซก ชัก กึน พา เร็ม มี
ด้วยความหวังริบหรี่ในหัวใจของผม โปรดรักผมด้วยเถิด

비가 되어 내려오면
บี กา ทเว ออ เน รยอ โอ มยอน
แล้วฝนก็ตกโปรยปรายลงมา

내 사랑이 머리에 내리면 추억이 되살아 나고
เน ซา รัง อี มอ รี เอ เน รี มยอน ชู อ็อก กี ทเว ซัล รา นา โก
หากมีความรักดังก้องอยู่ในหัวสมอง นั่นคือเมื่อความทรงจำเก่าๆกลับมา

가슴에 내리면 소중했던 사랑이 떠오르고

คา ซึม เม เน รี มยอน โซ ชุง เฮ็ซ ทอน ซา รัง อี ตอ โอ รือ โก
หากสัมผัสได้ถึงหัวใจ นั่นคือเมื่อมีคำพูดที่ก้องอยู่จนทำให้เกิดความรักขึ้น

내 사랑이 입술에 닿으면 널 사랑해 내게 외치며

เน ซา รัง อี อิบ ซุล เร ทัด อือ มยอน นอล ซา รัง เฮ เน เก เว ชี มยอ
หากความรักของผมสัมผัสที่ริมฝีปาก ผมจะตะโกนบอกรักคุณ

비가 내리는 그 길을 따라
บี กา เน รี นึน คือ กิล อิล รึล ตา รา
ตามทางทอดยาวที่ฝนโปรยปราย

걷다가 걷다가 걷다 보면 바라던 내가 널 기다려
ค็อด ทา กา ค็อด ทา กา ค็อด ทา โบ มยอน บี รา ทอน เน กา นอล กี ดา รยอ
หากคุณเดินมาตามเส้นทางนั้น หวังว่าคุณจะได้พบกับผมที่เฝ้ารออยู่

믿음이란 열쇠로 사랑이란 상잘 열어
มิด ทึม มี รัน ยอล ชวี โร ซา รัง อี รัน ซัง ชัล ยอล รอ
ผมจะเปิดกล่องแห่งความรักด้วยกุญแจแห่งความศรัทธา

사랑이란 기도를 전하는 전화를 걸어
ซา รัง อี รัน คี โดรึล ชอน ฮา นึน ชอน ฮารึล คอล รอ
ขอเป็นผู้ให้เพราะผมสวดภาวนาด้วยความรัก

내 맘이 널 찾지 못해도
เน มัม มี นอล ชัช จี มซ เฮ โท
แม้หัวใจของผมจะหาคุณไม่พบเลยก็ตาม

그저 하늘 바라보며 외치죠 다시 한번

คือ จอ ฮา นึล พา รา โบ มยอ เว จี จโย ทา ชิ ฮัน บอน 
แหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า แล้วตะโกนสุดเสียงอีกครั้ง

나를 사랑해줘 내 맘속 작은 바램이
นา รึล ซา รัง เฮ จวอ เน มัม ซก ชัก กึน พา เร็ม มี
ด้วยความหวังริบหรี่ในหัวใจของผม โปรดรักผมด้วยเถิด

비가 되어 내려오면
บี กา ทเว ออ เน รยอ โอ มยอน
แล้วฝนก็ตกโปรยปรายลงมา

내 사랑이 머리에 내리면 추억이 되살아 나고
เน ซา รัง อี มอ รี เอ เน รี มยอน ชู อ็อก กี ทเว ซัล รา นา โก
เมื่อความรักดังก้องอยู่ในหัวสมอง ความทรงจำเก่าๆจะกลับมา

가슴에 내리면 소중했던 사랑이 떠오르고

คา ซึม เม เน รี มยอน โซ ชุง เฮ็ซ ทอน ซา รัง อี ตอ โอ รือ โก
เมื่อสัมผัสถึงหัวใจ คำพูดที่ก้องอยู่ในใจ ทำให้เกิดความรักขึ้น

내 사랑이 입술에 닿으면 널 사랑해 내게 외치며
เน ซา รัง อี อิบ ซุล เร ทัด อือ มยอน นอล ซา รัง เฮ เน เก เว ชี มยอ
เมื่อความรักของผมสัมผัสที่ริมฝีปาก ผมจะตะโกนบอกรักคุณ

비가 내리는 그 길을 따라
บี กา เน รี นึน คือ กิล อิล รึล ตา รา
ทางทอดยาวที่ฝนโปรยปราย

걷다가 걷다가 걷다 보면 바라던 내가 널 기다려
ค็อด ทา กา ค็อด ทา กา ค็อด ทา โบ มยอน บี รา ทอน เน กา นอล กี ดา รยอ
หากคุณเดินมาตามเส้นทางนั้น คุณจะได้พบกับผมที่เฝ้ารอคุณอยู่

돌아가 그때로
ทล อา กา คือ เต โร
หากได้หวนคืนไปยังครั้งก่อน

(ถ้าสามารถย้อนกลับไปได้)

내 삶에 단 한번 기도했던 대로
เน ซัล เร ทัน ฮัน บอน คี โด เฮ็ซ ตอน เท โร
กลับไปยังครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สวดวิงวอน

이렇게 외치면 사랑비가 내려와
อี ร็อค เค วี จี มยอน ซา รัง บี กา เร รยอ วา
เมื่อผมเปล่งเสียงเช่นนี้ ฝนแห่งรักจงตกลงมา

너의 사랑이 나의 눈에 내리면 내 앞에 네가 서 있고
นอ เอ ซา รังอี นา เอ นุน เน เน รี มยอน เน อัพ เพ เน กา ซอ อิซ โก
หากมีความรักโปรยอยู่เต็มดวงตาของผม นั่นคือยามเมื่อคุณอยู่ตรงหน้า

내 귀에 내리면 네가 다시 사랑을 속삭이고
เน ควี เอ เน รี มยอน เน กา ทา ชิ ซา รัง อึล ซก ซัก คี โก 
หากมีคำพูดผ่านหูของผม นั่นคือคุณกระซิบบอกรักผมอีกครั้ง

널 사랑해 내 품에 안으면 또 다시 행복해지면
นอล ซา รัง เฮ เน พุม เม อัน นือ มยอน โต ทา ชี เฮ็ง บก เฮ จี มยอน
ผมรักคุณ หากคุณอยู่ในอ้อมกอดผม ผมคงจะมีความสุขเหมือนเคยได้อีกครั้ง

해가 비추는 그 길을 따라
เฮ กา บี จู นึน คือ คิล รึล ตา รา
ตามทางทอดยาวที่แสงแดดส่องระยิบระยับ

같이 또 걷다가 걷다 보면 바라던 우리가 서 있어
คัท ที โต คอท ทา กา คอด ทา โบ มยอน บี รา ท็อน อู รี กา ซอ อิซ ซอ
เราสองคนจะเดินไปพร้อมๆกัน หวังว่าจะมีเพียงเราสองคน

내게 다시 오라는 기도 
เน เก ทา ชิ โอ รา นึน คี โด
ผมจะสวดอ้อนวอนให้คุณกลับมา

한번 더 
ฮัน บอน ทอ
อีกสักครั้ง

Credit 
Lyric taken from : http://www.cyworld.com
Translate into Thai : fa_sai하늘~

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s